RÓLUNK

A Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztály már hagyományosan, 20 éve nem csak az álláskeresőknek, hanem preventív jelleggel az általános, illetve a középiskolás fiataloknak is szervez pályaválasztási, pályaorientációs témakörben kiállításokat, börzéket, valamint vesz részt több olyan rendezvényen, amely ezt a korosztályt, a „jövő nemzedékét” éri el. Ezen események több ezer fiatalt vonzanak évente.

A „SzakMÁzz!” Pályaválasztási Kiállítás megrendezésével segítséget szeretnénk nyújtani a szakmaválasztáshoz kapcsolódó információk megszerzésében és a megfelelő szakmai elképzelés kialakításában a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások részére. Emellett kiemelt célcsoportként kezeljük a szülőket, pedagógusokat, akik a részükre nyújtott információk birtokában segíteni tudják a fiatalokat pályaválasztási döntésük meghozatalában.

A rendezvény célja egyben figyelemfelkeltés is, amely arra irányul, hogy bemutassa a szakképzettség és a magasabb szakmai és iskolai végzettség megszerzésének esélyt növelő hatását a munkaerő-piacon.

A rendezvényen megjelenő tanulók komplex információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerő-piaci helyzetről. Az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségek bemutatásával segítséget szeretnénk nyújtani a pálya- és iskolaválasztásban, továbbá a kamarák együttműködésével és a gyakorlati képzést biztosító munkaadók bevonásával információt adni a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről.

 

PARTNEREINK

Budapesti Kereskedelmi És Ipar Kamara, Oktatási és Képzési Főosztály.
A "SzakMÁzz!" pályaorientációs rendezvénysorozat a BKIK tevékenységének motorja, immár évek óta. Budapest Főváros Kormányhivatalával, mint elsődleges szakmai partnerünkkel való közös munkánk több erős oszlopon nyugszik: egyfelől az ergonómikus feladat- és forrásmegosztás, másfelől a folyamatos, tervezett és célorientált kommunikáció, harmadrészt a pályaorientáció mibenlétéről és a korcsoportos megközelítés módszertanát, illetve eszközrendszerét tekintve közös elvi és gyakorlati platform. Az évek gyakorlata abban a meggyőződésünkben erősített meg bennünket, hogy a szakmaismeret és az önismetet a sikeres választás két, egymástól el nem választható tényező. Ezért támogatjuk az élményalapú, magunk közt "csinálós" aktivitásokat. A BKIK a szakképzésért felelős ágazati szereplők egyik legfontosabbika. Mint a területén műkődő gazdálkodó szervezetek érdekképviseleti köztestülete, rendszeresen összegyűjti a piaci szereplők tudás- szakemberigényét, így a szakképzés szereplőit egymáshoz, a kor igényeihez közelíti.
1016 Budapest, Krisztina krt. 99
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye
Ingyenes személyes tanácsadást nyújtunk továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók (ill. szüleik), középiskolás (vagy végzett) diákok részére. Tanácsadóink információval, szükség esetén képesség- és érdeklődésfelméréssel segítik a jelentkezőket. A találkozások száma a kérdések jellegétől függően általában 1-4 alkalom. Jelentkezhetnek budapesti lakcímmel (ill. ennek hiányában fővárosi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal) rendelkezők, 12 és 25 éves kor között: palyavalasztas.fpsz.hu/jelentkezes. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye cím: 1088 Budapest, Vas u. 8. tel.: (1) 338-2156, 338-2794 e-mail: palyavalasztas@fpsz.net honlap: palyavalasztas.fpsz.hu közösségi oldal: facebook.com/palyavalasztas
1088 Budapest, Vas u. 8.
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet, Pedagógia és Pályatervezés Tanszék
A Tanszék munkatársai felelősek az „Emberi erőforrás tanácsadó” mesterszak, valamint a „Pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak” működéséért. Hazánk felsőoktatásában jelenleg ezen a két szakon biztosítanak hangsúlyosan olyan ismereteket, melyek az egyéni életutak támogatásához szükségesek. A negyed évszázad során pályaorientáció területén felhalmozott szellemi tőkét kutatások és szakirodalmak egész sora bizonyítja. Mindezt az interdiszciplináris munkát az hitelesíti, hogy a hosszú évek alatt más intézményekkel (képzőintézmények, kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai, kamarák, civil szervezetek, stb.) együttműködésben valósítanak meg projekteket a gyakorlatban. Ebben a sorban kiemelt helyen szerepel a „SzakMÁzz!” Pályaválasztási Kiállítás, mely alkalmakkor a felkészített hallgatók csoportos beszélgetést vezetnek, informáló és kísérő tanácsadást folytatnak a kiállítást meglátogató fiatalokkal.
Kontakt Alapítvány
A Kontakt Alapítványt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (a Szent István Egyetem jogelődje) Tanárképző Intézetének igazgatója alapította 1999-ben azzal a céllal, hogy a tanácsadó szakemberek számára szakmai és továbbképzési fórumot biztosítson. Az Alapítvány országos hatáskörű, közhasznú szervezet. Tevékenységei között a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése szerepel csakúgy, mint ezen rétegek foglalkoztatásának elősegítése. Részükre igény szerint humán szolgáltatást nyújtunk. Foglalkozunk fiatalokkal, akik a leendő szakmájuk és végzettségük kiválasztása előtt állnak. Számukra pályaorientációs csoportfoglalkozásokat és egyéni pályaválasztási tanácsadást is nyújtunk – de felkereshetnek bennünket felnőttek, akik új pályalehetőséget keresnek.
1032 Budapest, Ágoston u. 10.

PEDAGÓGUSOKNAK /SZÜLŐKNEK

INFORMÁCIÓK A PÁLYAVÁLASZTÁSHOZ

A középfokú iskolai, a kollégiumim , valamint a Köznevelési és a Szakképzésin Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2018. tanévben

13/201/. (IV.14.) EMMI rendelet

 

2018. szeptember 10. - Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi.Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

2018. szeptember 30. - A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2018. október 20. - A középfokú iskolák a középfokú intézmáények felvételi információs rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2018. október 20. - A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

2018. október 31. - Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2018. november 16. - A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2018. december 7. - A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

2018. december 11. - Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

2018. december 12. - A központi írásbekli felvételi vizsgátt szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

2019. janár 18. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2019. január 19. - Az általános felvételi eljárás kezdete

2019. január 19. 10.00. - Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

2019. január 24. 14.00. - Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. továbbán a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2019. január 25. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2019. január 28. - Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

2019. február 7. - A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2019. február 8. - Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

2019. február 8. - Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes klépviselőket, tanulókat és általános oskolákat.

2019. február 18. - Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedi a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezéso lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2019. február 18. - Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2019. február 21 - március 14. - A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2019. március 18. - A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2019. március 21-22. - A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2019. március 25. - Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

2019. március 28. - A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

2019. március 28. - A Klebelsberg Központ kijelöli s Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézméynt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

2019. március 28. - A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter , valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

2019. április 9. - A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2019. április 12. - A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a - Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.

2019. április 23. - A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak ( egyeztetett felvételi jegyzék.)

2019. április 30. - A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2019. április 30. - Az Arany János Kollégium . Szakközépiskolai Programba történő pályázatok benyújtása.

2019. május 6-17. - Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2019. május 6. - augusztus 31. - A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2019. május 17. - A 2019. május 17.ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2019. június 1. - A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslai eljárás befejezése a fenntartónál.

2019. június 17. - Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti SDzakképzési ls Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2019. június 17. - Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles korú tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2019. június 20 - 22. - Beiratkozás a középfokú iskolábam valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

2019. július 24. - augusztus 9. - Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

2019. augusztus 1. - 31. - Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2019. augusztus 31. - Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba.

PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAMOKHOZ KÖTHETŐ PÁLYÁZATOK

Hamarosan...