RÓLUNK

 Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály már hagyományosan, 20 éve nem csak az álláskeresőknek, hanem preventív jelleggel az általános, illetve a középiskolás fiataloknak is szervez pályaválasztási, pályaorientációs témakörben kiállításokat, börzéket, valamint vesz részt több olyan rendezvényen, amely ezt a korosztályt, a „jövő nemzedékét” éri el. Ezen események több ezer fiatalt vonzanak évente.

A „SzakMÁzz!” Pályaválasztási Kiállítás megrendezésével segítséget szeretnénk nyújtani a szakmaválasztáshoz kapcsolódó információk megszerzésében és a megfelelő szakmai elképzelés kialakításában a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások részére. Emellett kiemelt célcsoportként kezeljük a szülőket, pedagógusokat, akik a részükre nyújtott információk birtokában segíteni tudják a fiatalokat pályaválasztási döntésük meghozatalában.

A rendezvény célja egyben figyelemfelkeltés is, amely arra irányul, hogy bemutassa a szakképzettség és a magasabb szakmai és iskolai végzettség megszerzésének esélyt növelő hatását a munkaerő-piacon.

A rendezvényen megjelenő tanulók komplex információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerő-piaci helyzetről. Az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségek bemutatásával segítséget szeretnénk nyújtani a pálya- és iskolaválasztásban, továbbá a kamarák együttműködésével és a gyakorlati képzést biztosító munkaadók bevonásával információt adni a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről.

 

PARTNEREINK

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Oktatási és Képzési Főosztály.
A "SzakMÁzz!" pályaorientációs rendezvénysorozat a BKIK tevékenységének motorja, immár évek óta. Budapest Főváros Kormányhivatalával, mint elsődleges szakmai partnerünkkel való közös munkánk több erős oszlopon nyugszik: egyfelől az ergonómikus feladat- és forrásmegosztás, másfelől a folyamatos, tervezett és célorientált kommunikáció, harmadrészt a pályaorientáció mibenlétéről és a korcsoportos megközelítés módszertanát, illetve eszközrendszerét tekintve közös elvi és gyakorlati platform. Az évek gyakorlata abban a meggyőződésünkben erősített meg bennünket, hogy a szakmaismeret és az önismetet a sikeres választás két, egymástól el nem választható tényező. Ezért támogatjuk az élményalapú, magunk közt "csinálós" aktivitásokat. A BKIK a szakképzésért felelős ágazati szereplők egyik legfontosabbika. Mint a területén műkődő gazdálkodó szervezetek érdekképviseleti köztestülete, rendszeresen összegyűjti a piaci szereplők tudás- szakemberigényét, így a szakképzés szereplőit egymáshoz, a kor igényeihez közelíti.
1016 Budapest, Krisztina krt. 99
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye
Ingyenes személyes tanácsadást nyújtunk továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók (ill. szüleik), középiskolás (vagy végzett) diákok részére. Tanácsadóink információval, szükség esetén képesség- és érdeklődésfelméréssel segítik a jelentkezőket. A találkozások száma a kérdések jellegétől függően általában 1-4 alkalom. Jelentkezhetnek budapesti lakcímmel (ill. ennek hiányában fővárosi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal) rendelkezők, 12 és 25 éves kor között: palyavalasztas.fpsz.hu/jelentkezes. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye cím: 1088 Budapest, Vas u. 8. tel.: (1) 338-2156, 338-2794 e-mail: palyavalasztas@fpsz.net honlap: palyavalasztas.fpsz.hu közösségi oldal: facebook.com/palyavalasztas
1088 Budapest, Vas u. 8.
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet, Pedagógia és Pályatervezés Tanszék
A Tanszék munkatársai felelősek az „Emberi erőforrás tanácsadó” mesterszak, valamint a „Pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak” működéséért. Hazánk felsőoktatásában jelenleg ezen a két szakon biztosítanak hangsúlyosan olyan ismereteket, melyek az egyéni életutak támogatásához szükségesek. A negyed évszázad során pályaorientáció területén felhalmozott szellemi tőkét kutatások és szakirodalmak egész sora bizonyítja. Mindezt az interdiszciplináris munkát az hitelesíti, hogy a hosszú évek alatt más intézményekkel (képzőintézmények, kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai, kamarák, civil szervezetek, stb.) együttműködésben valósítanak meg projekteket a gyakorlatban. Ebben a sorban kiemelt helyen szerepel a „SzakMÁzz!” Pályaválasztási Kiállítás, mely alkalmakkor a felkészített hallgatók csoportos beszélgetést vezetnek, informáló és kísérő tanácsadást folytatnak a kiállítást meglátogató fiatalokkal.
Kontakt Alapítvány
A Kontakt Alapítványt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (a Szent István Egyetem jogelődje) Tanárképző Intézetének igazgatója alapította 1999-ben azzal a céllal, hogy a tanácsadó szakemberek számára szakmai és továbbképzési fórumot biztosítson. Az Alapítvány országos hatáskörű, közhasznú szervezet. Tevékenységei között a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése szerepel csakúgy, mint ezen rétegek foglalkoztatásának elősegítése. Részükre igény szerint humán szolgáltatást nyújtunk. Foglalkozunk fiatalokkal, akik a leendő szakmájuk és végzettségük kiválasztása előtt állnak. Számukra pályaorientációs csoportfoglalkozásokat és egyéni pályaválasztási tanácsadást is nyújtunk – de felkereshetnek bennünket felnőttek, akik új pályalehetőséget keresnek.
1032 Budapest, Ágoston u. 10.

PEDAGÓGUSOKNAK /SZÜLŐKNEK

  • "SzakMÁzz!" Online pályaválasztási hónap 2020 októberében

    Azért, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok ne maradjanak "SzakMÁzz-talanul", online pályaválasztási hónapot tartunk honlapunkon és közösségi oldalainkon. Kiállító partnereink bemutatkozó kisfilmjeit, tájékozató anyagait tesszük elérhetővé, letölthetővé a felületeinken, valamint aktuális, hasznos információkkal jelentkezünk az érdeklődők számára egész októberben.

    facebook.com/szakmazz ; instagram/szakmazz

Az olyan nagy tömegeket vonzó rendezvény, mint a „SzakMÁzz!” Pályaválasztási kiállítás, elősegíthetik a COVID-19 vírus cseppfertőzés útján történő terjedését, ezért ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy hagyományos rendezvényünk 2020 őszén ELMARAD.

Azért, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok ne maradjanak "SzakMÁzz-talanul", októberben online pályaválasztási hónapot tartunk honlapunkon és közösségi oldalainkon.Színes, érdekes szakma és iskola bemutató kisfilmekkel, letölthető digitális tájékozatókkal, pályaorientációs kérdőívvel várjuk az érdeklődőket!

Látogasson el honlapunkra, közösségi oldalainkra!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

INFORMÁCIÓK A PÁLYAVÁLASZTÁSHOZ

Kedves pályaválasztás előtt állók! Tisztelt Pedagógusok!

Minden évben több ezer diák töltötte ki Pályaérdeklődés kérdőívünket a rendezvényeinken. A visszajelzések szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy megtalálják a számukra megfelelő szakmát, iskolát. Az érdeklődés fontos szerepet játszik egy-egy szakma kiválasztásánál, a foglalkozás folyamatos és színvonalas ellátásánál és a munkával való elégedettség elérésénél. A munkához kapcsolódó érdeklődés legkönnyebben azokban a munka- és szabadidős tevékenységekben található meg, amelyeket kedvvel és szívesen végzünk.
A kérdéssor kitöltése abban segít a diákoknak, hogy végig tudják gondolni, milyen tevékenységeket végeznének szívesen, milyen problémák megoldásával foglalkoznának eredményesen.
A kérdőív egy önértékelő eljárás, kitöltése 20 percet vesz igénybe, akár egy tanórán is kitölthető, értékelhető, átbeszélhető.

Szeretnénk felajánlani, hogy Pályaorientációs munkafüzetünket igény szerinti mennyiségben eljuttatjuk az érdeklődők számára.

Kérjük, hogy a szakmazzbudapest@gmail.com e-mail címre írják meg mennyiségi igényüket, elérhetőségeiket, és felvesszük Önökkel a kapcsolatot az átvétellel, részletekkel kapcsolatban!

Pályaorientációs munkafüzet letöltése

 

PÁLYAORIENTÁCIÓS PROGRAMOKHOZ KÖTHETŐ PÁLYÁZATOK

Hamarosan...